Green Business Challenge

De tijd van praten is voorbij,
het is tijd om te doen!

De Green Business Challenge helpt je om jouw groene vraagstuk verder te brengen. Je laat tegelijkertijd aan de regio zien dat je klaar bent om stappen te zetten.

Green Business Challenge Biobased Edition

WAT IS DE
GREEN BUSINESS CHALLENGE?

Green Business Challenge

Tijdens dit impactprogramma werken ruim 30 deelnemers, internationale professionals die klaar zijn om hun stempel op de wereld te drukken, aan echte vraagstukken.

Vraagstukken die ertoe doen. Wat ontstaat is een interessante situatie waarin jonge breinen vanuit diverse disciplines nadenken over actuele vraagstukken. Cases worden aangepakt met een combinatie van creativiteit, internationale diversiteit en nieuwe invalshoeken. Dit alles met inhoudelijke ondersteuning van ervaren business developers en thema-specialisten uit de regio. Een werkweek lang gaan de deelnemers volledig op in de case. Door het inzetten van goede begeleiding, workshops en trainingen realiseren we waardevolle, inspirerende uitkomsten. Uitkomsten waar je als bedrijf meteen mee aan de slag kan.

In 2021 heeft de eerste editie van de Green Business Challenge plaatsgevonden. Thema’s als circulair bouwen, biobased en circulair productontwerp en klimaatadaptatie kwamen aan bod. De aanpak bewees zich en dus is ervoor gekozen om van de GBC een terugkerend event te maken. In de editie van 2022 stond het thema circulariteit centraal. Vanuit BBENG vinden we het belangrijk om thema’s binnen de groene economie handen en voeten te geven en op een praktische manier bij te dragen aan het versnellen van de duurzame transitie. Minstens zo belangrijk hierin is het koppelen van ambitieuze jonge mensen aan deze thematiek. De gekozen aanpak is gericht op actie, tastbaar resultaat bereiken én zichtbaarheid van hetgeen we doen.

Gedurende de week reizen de deelnemers op een duurzame manier door het Noorden. De teams en hun ontwikkelingen kunnen via diverse (online) media op de voet worden gevolgd. Een kans om zichtbaar te zijn als koploper en tegelijkertijd de eigen organisatie te ontwikkelen.

DOE JE MEE?

Dit is wat je krijgt bij deelname:

• Intakegesprek op locatie.
• 4 business development gesprekken.
• Uitwerken van de Challenge + briefing team & begeleiders.
• 4 studenten een week fulltime aan de slag.
• Begeleiding door en inbreng van ervaren business developers en specialisten.
• Ruime exposure voor jouw organisatie voor, tijdens en na de week op diverse kanalen van de GBC en haar partners.

Deelname aan de GBC levert gelegenheid op om duurzame ambities concreet te maken en in rap tempo resultaten op te halen.

Green Business Challenge
Green Business Challenge

JOUW VRAAGSTUK

Van een vraagstuk eisen we dat er sprake is van voldoende urgentie & prioriteit, zodat er een gezond commitment is om er voor, tijdens én na de week mee aan de slag te gaan.


Mogelijke vraagstukken:
• Hoe kom je tot een schaalbaar businessmodel voor een nieuwe techniek?
• Wat zijn mogelijke verdienmodellen (voor jouw circulaire oplossing)?
• Wat zijn interessante afzetkanalen?
• Hoe kan deze nieuwe techniek concurreren met bestaande vervuilende alternatieven?
• Hoe zet ik mijn groene ambitie om in een duurzaam concurrentievoordeel?
• Hoe ga ik (beter) om met mijn reststromen?

VERVOLGACTIES

In een week tijd wordt jouw challenge omgezet in resultaten en vervolgacties.

Je ontvangt uitwerkingen van de businessmodelvragen, maakt onderdeel uit van een showcase van bedrijven in het Noorden en krijgt concrete handvatten voor mogelijke vervolgstappen.


Mogelijke vervolgacties:
• Ketenproject opzetten
• Nieuwe medewerker(s) aannemen
• Financiering of subsidie (laten) aanvragen
• Nieuw afzetkanaal verkennen en benutten
• Rol als koploper invullen en aan kennisdeling doen
• Verder inzetten op het thema (denk bijv. aan de CIRCO-track)
• Positieve impact op milieu actief verhogen

Green Business Challenge

MEER WETEN OVER DEELNAME?

Neem contact op met een van onze organisatoren om meer te leren over de Green Business Challenge

Ruben Wubbema

ruben@bbeng.nl
+31 (0)85 4013780

Eelco Bakker